Selectează o Pagină

Slujitori

PREOȚI SLUJITORI
Preot Mihail Neațu
Preot paroh

Contact: e-mail: neatumihail64@gmail.com
telefon: 0722566913
Hirotonit diacon pe 8 noiembrie 1990 și preot pe data de 11 noiembrie a aceluiași an pe seama Parohiei Săftica și Corbeanca. Prin concurs, în anul 1998, ocupă postul de Preot II la Parohia Herăstrău.
Formator în cadrul Programelor cu caracter național ale Bisericii Hristos împărtășit copiilor, program catehetic-misionar, și Alege Școala!, program social de prevenire a abandonului școlar.

Preot Valentin Bîrlez
Preot slujitor

Contact: e-mail: preotvalentin@parohiaherastrau.ro
telefon: 0726718151
Hirotonit diacon la data de 12 decembrie 1999 pe seama Paraclisului Patriarhal Sfântul Spiridon Nou, a fost hirotonit preot la data de 23 noiembrie 2008 pe seama Bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Parohia Herăstrău. A deţinut responsabilitatea Oficiului Parohial de la data de 15 ianuarie 2009 până în aprilie 2020.
Are ca responsabilitate, din încredințarea chiriarhului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, activitatea culturală şi misionară a parohiei.

Preot Nicolae Cristian Câdă
Preot slujitor

Contact: e-mail: preotnicolaecristian@parohiaherastrau.ro
telefon: 0740319336
Instalat ca preot III la data de 25 martie 2009 la Parohia Herăstrău.
Inspector Eparhial, Redactor Coordonator al revistei pentru copii Chemarea Credinței, revistă oficială pentru copii și tineret a Patriarhiei Române.

Preot Adrian Tuţă
Preot îmbisericit

e-mail: preotadrian@parohiaherastrau.ro
telefon: 0722691258
Hirotonit diacon pe 21 noiembrie 1982 şi preot pe data de 25 noiembrie a aceluiaşi an pe seama parohiei Mărceşti – Arhiepiscopia Târgoviştei. Prin concurs, în anul 1993, ocupă postul de preot la parohia Mavrogheni.
Începând cu data de 1 ianuarie 2014 este numit în funcţia bisericească de preot coslujitor la parohia Herăstrău, cu clauza misionară de a sprijini pe proetul paroh în activitatea misionar-pastorală din parohie.

Diacon profesor Jean Lupu
Arhidiacon onorific

Iniţiatorul şi dirijorul Corului „Symbol“, profesorul Jean Lupu a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Craiova, ale Liceului „Radu Greceanu“ din Slatina, studiind apoi muzica la Timişoara şi Bucureşti. Este absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică din Capitală.
Preocupările sale pedagogice se reflectă în numeroase articole de specialitate, culegeri de cântece pentru copii şi manuale de muzică. A compus cântece pentru copii.
Pentru cei 40 de ani de activitate dirijorală, ca semn de preţuire, profesorului Jean Lupu i-a fost decernată „Crucea Patriarhală“ de către Patriarhia Română, iar în anul 1998 a fost hirotonit diacon. I s-au acordat numeroase diplome pentru promovarea creaţiei corale româneşti.

CÂNTĂREŢI LA STRANĂ
Vasile Sorin Giurgiu
Cântăreţ

Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Bucureşti în 1999. Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti în 2004. Absolvent al ciclului de studii masterale la Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti în 2006. Cântăreţ în biserica Herăstrău din 1 martie 2001.

PARACLISER
Constantin Lăbuşcă

Preoţii slujitori şi o parte a consiliului şi a comitetului parohial, 30 ian. 2022
Consiliul parohial 30 ian. 2022
Comitetul parohial, 30 ian. 2022