Selectează o Pagină

Cimitir

Aici puteți găsi informații legate de cimitirul parohial și de programul de funcționare a cancelariei parohiale strict pentru problemele legate de cimitir.

Cimitirul parohial este administrat în conformitate cu:
Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, actualizat și completat.
Toți concesionarii au obligația cunoașterii acestui Regulament și a se conforma lui.

ANUNŢ

În baza
Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, Capitolul al VII-lea,
Încetarea dreptului de folosinţă a locurilor de înmormântare, Art. 36-37
În continuarea demersurilor Consiliului parohial, materializate prin anunţurile publice din perioadele 1 mai 2012 – 1 mai 2013 şi 15 mai 2013 – 15 decembrie 2013, anunţuri postate la avizierul parohiei – în curtea bisericii şi la intrarea în cimitirul parohial – prin care s-a solicitat tuturor concesionarilor actualizarea actelor de concesiune prin identificarea lor pe baza vecinătăţilor şi a hărţii cimitirului, s-au întocmit listele cu acei concesionari care nu au reuşit actualizarea actelor.
Listele se află la îngrijitorul cimitirului, dl. Ionuţ Stanciu, tel: 0722 329 284, şi pot fi consultate în timpul programului de lucru în perioada 1 aprilie 2014 – 1 aprilie 2015 în vederea intrării în legalitate.
Reluăm alăturat anunţurile anterioare.

Cancelaria Parohială

Începând cu data de 1 mai 2012 toţi concesionarii unui loc de veci din cimitirul parohial Herăstrău sunt obligaţi a se prezenta la cancelaria parohială pentru actualizarea actului de concesiune, astfel:
Actualizarea Actelor de concesiune se va face pe perioada unui an de zile calendaristic, până cel târziu la data de 1 mai 2013, în cadrul programului de cancelarie:
– miercurea: de la ora 10.00 la ora 12.00
– vinerea : de la ora 10.00 la ora 12.00.
Fac excepţie:
– zilele de sărbătoare – religioase sau legale
– perioada sărbătorilor de iarnă şi a sărbătorilor pascale.
Atragem atenţia că lunile iulie şi august sunt luni considerate ca fiind de vacanţă!

Pentru această actualizare este nevoie de:
a) Actul de concesiune, în original şi valabil (a se citi punctul d)
b) Pe reversul Actului de concesiune se vor fi trecut vecinătăţile locului concesionat conform punctelor cardinale.
c) Locul de veci concesionat să fie îngrijit.
d) Ultima chitanţă, pentru anul în curs.
Neprezentarea pentru actualizarea Actului de concesiune în termenul stabilit reprezintă acceptarea – conştientă şi voluntară – a pierderii dreptului de concesiune şi – în consecinţă – imposibilitatea de a mai umbla la locul de veci.
Oficiul parohial

PROGRAM CANCELARIE
La Cancelaria parohială, în cadrul programului afișat mai jos, se discută probleme de concesiune: dacă mai este valabilă, cum se poate și în ce termeni se poate face transcrierea către un alt concesionar, interogări arhivă etc.
Miercuri: 10.00 – 12.00
Vineri: 10.00 – 12.00

Plata contribuţiei anuale
Se poate face la pangarul Bisericii, zilnic între orele 8.00-14.00, mai puțin lunea și marțea și în zilele de sărbătoare religioasă și în zilele de sărbători naționale (legale).
Se poate face numai cu prezentarea următoarelor documente:
a) actul de concesiune, în original, valabil și actualizat
b) ultima chitanță care să ateste plata contribuţiei anuale.

Cele necesare pentru obținerea Adeverinței de valoare:
a) actul de concesiune, original și copie
b) chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original/copie.
c) B.I./C.I., original și copie, a celui care formulează cererea pentru eliberarea Adeverinței de valoare.
d) cererea pentru obținerea Adeverinței de valoare (poate fi descărcată de mai jos).

Cerere pentru obţinerea Adeverinţei de valoare

Cele necesare la transcrierea Actului de voncesiune:
a) Actul de concesiune de preschimbat, original.
b) Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original și copie.
c) B.I./C.I., original și copie, a celui care formulează cererea pentru transcrierea Actului de concesiune.
d) Certificatele de moștenitor. În cazul în care sunt fracții, suma lor trebuie să fie 1 având în vedere că locurile de veci concesionate sunt indivizibile.
e) Cererea pentru transcrierea Actului de concesiune pe numele noului concesionar (poate fi descărcată de mai jos)
f) Contribuție la transcrierea Actului de concesiune – taxa transcriere.

Cerere pentru transcrierea Actului de concesiune

Cele necesare pentru aprobarea lucrărilor de întreținere și modernizare pentru un loc de veci concesionat
a) Actul de concesiune, original și copie.
b) Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original sau copie.
c) Chitanța cu plata a 10% din valoarea lucrării conform cu factura emisă de firma care execută lucrarea.
d) B.I./C.I., original și copie, a celui care formulează cererea pentru efectuarea lucrărilor.
e) Cererea pentru aprobarea lucrărilor (poate fi descărcată de mai jos).

Cerere pentru aprobarea lucrărilor la un loc de veci concesionat

Cele necesare pentru aprobarea dezhumării de oseminte
a) Actul de concesiune, original și copie.
b) Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original și copie.
c) Adeverință DSP (Direcția de Sănătate Publică) pentru dezhumări și transportul osemintelor umane.
d) Adeverință de primire a osemintelor de către cimitirul unde vor fi re-înhumate.
e) B.I./C.I., original și copie, a celui care formulează cererea pentru dezhumare.
f) Cerere pentru aprobarea lucrărilor (poate fi descărcată de mai jos).
g) Dosar de încopciat.

Cerere pentru aprobarea dezhumării de oseminte

Harta Cimitir
Cimitirul este împărţit în:
Parcele (zone mai mari din cimitir identificate cu litere de la A la I)
Figuri (părţi mai mici ale parcelelor, identificate prin litera parcelei şi un număr)
Locuri (identificate printr-un număr; în cazul în care locul îngrădit are mai mulţi concesionari prin moştenire şi dezmembrare, Locul se împarte în locuri mai mici identificate de la Nord la Sud tot prin litere, de la A la D; Fiind cazuri speciale şi rare, aceste situaţii nu se regăsesc evidenţiate pe hartă în mod special, ci se consemnează în Actul de concesiune şi Registrul de evidenţă a locurilor de veci.
Ex: P – P 2 – 78b
Este obligatoriu ca toţi concesionarii să cunoască datele de identificare ale locului concesionat şi să evidenţieze acest lucru prin consemnarea datelor la locul de veci: scris pe cruce sau pe o plăcuţă.
Ex: Loc de Veci Parcela K, Figura K 9, Loc 63, Act Concesiune Nr. 285/1968